Ekosystém užívateľov sociálnych sietí

Na sociálnych sieťach vidím ekosystém, zložený z troch typov užívateľov:

Tvorca obsahu

Fotí, kreslí, píše a všetko to publikuje on-line. Väčšinou to robí kvôli tomu, aby sa jeho obsah dostal medzi ľudí a dostal od nich spätnú väzbu (buďme úprimní, očakáva pochvalu). Ja osobne sa snažím byť tvorcom.

Aktívny konzument

Prechádza ohromné množstvo obsahu, vyzobáva z neho zaujímavé kúsky a tie preposiela ďalším užívateľom. Väčšinou ide o zvedavých ľudí, ktorí by ten obsah prechádzali tak či tak. Tým, že to najlepšie zdieľajú, sa snažia svojej činnosti dať nejaký oficiálny zmysel. Mojim najobľúbenejším aktívnym užívateľom je Petr Klimovič, ktorý úžasným spôsobom rozširuje moje obzory.

Pasívny konzument

Líže smotanu, ktorá vyplávala na povrch vďaka aktívnym konzumentom. Niekomu sa môže zdať, že tento typ konzumenta je v rámci systému parazitom. V skutočnosti je však nenahraditeľným symbiontom, pretože poskytuje veľmi cennú komoditu – spätnú väzbu pre tvorcov.

Samozrejme, nikto sa nedá zaradiť iba do jednej krabičky. Ale u každého z vás určite prevláda jeden z týchto typov aktivít.

Prečo o tom vlastne píšem? Kvôli Google Readeru.

Po oznámení jeho konca sa medzi kvílením aktívnych užívateľov ozvali hlasy, ktoré označili Reader ako zastaralý a zbytočný. Moderný užívateľ vraj konzumuje pretriedený a kvalitný obsah na sociálnych sieťach. Lenže Reader nikdy nebol určený pasívnym konzumentom. Bol to neoceniteľný nástroj práve pre aktívnych konzumentov, ktorí sú ochotní a schopní denne prechádzať ohromné množstvá zdrojov obsahu, triediť ho a vyberať z neho to kvalitné.

Viem, že RSS reader je nástroj iba pre relatívne malú a špecializovanú skupinu ľudí. Ale obávam sa, že nez neho budú strádať všetci ostatní – tvorcovia aj pasívni konzumenti.